Tytuł inżyniera budownictwa nadawany jest przez polskie uczelnie techniczne (przede wszystkim politechniki) od 1992 roku. Inżynier budownictwa to tytuł zawodowy, jak i zawód podlegający ścisłym ustawowym regulacjom. By móc się posługiwać tym właśnie tytułem, należy spełnić określone wymogi.

Inżynier budowy to zwykle osoba, która:

  • jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku budownictwo i otrzymała dyplom ukończenia wyższej uczelni na odpowiedniej specjalności,
  • odbyła wymaganą ustawowo praktykę zawodową; praktyka ta musiała odbyć się pod kierunkiem osoby posiadającej już uprawnienia budowlane,
  • zdała państwowy egzamin uprawniający do uzyskania uprawnień budowlanych – egzamin taki organizuje Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Jeśli chodzi o specjalistę takiego jak inżynier budowy, praca może przybierać różne formy oraz specjalności. Dwa główne pola uprawnień to te związane z wykonywaniem projektów budowlanych oraz kierowaniem robotami budowlanymi. Są to dwa różniące się od siebie typy zadań, wymagające od inżyniera odmiennych umiejętności, wiedzy praktycznej oraz praktyki zawodowej.

W związku z powyższym, każde z uprawnień wymaga również odbycia innej praktyki oraz zdania odpowiednich egzaminów certyfikujących. Wyłącznie inżynierowie budowlani mogący wylegitymować uprawnieniami nadawanymi prze PIIB to specjaliści, którym powierzyć warto te zadania – zarówno w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi, jak też w trosce o bezpieczeństwo i prawidłowość przebiegu wszystkich prac.

Jeśli szukają Państwo doświadczonego inżyniera budownictwa, który posiada oczekiwane uprawnienia, zachęcamy do skorzystania z bazy danych znajdującej się w naszym portalu. Prezentujemy tu dane kontaktowe sprawdzonych fachowców, którzy mogą wylegitymować się wymaganymi dokumentami i są członkami Okręgowych Izb Inżynierów Budowlanych. Zachęcamy do zapoznania się z ich sylwetkami oraz zaufania ich doświadczeniu i profesjonalizmowi. Dzięki nim Państwa budowa przebiegnie zgodnie z planem.