Osobą odpowiedzialną za zarządzanie robotami budowlanymi jest kierownik budowy. Jego obecność podczas wykonywania wszystkich prac oraz nadzór to nie tylko gwarancja bezpieczeństwa i prawidłowości przebiegu zadań, ale także wymóg ustawowy regulowany przez polskie prawo budowlane. Jego prawa oraz obowiązki reguluje 22 oraz 23 artykuł Prawa Budowlanego.

Zawód kierownika budowy jest funkcją samodzielną, wymagającą szerokiej wiedzy specjalistycznej oraz bogatego doświadczenia zawodowego. W związku z tym, by móc wykonywać obowiązki związane z nadzorem i kierowaniem pracami na budowie, należy zdobyć odpowiednie uprawnienia.

Uprawnienia budowlane w Polsce przyznaje Polska Izba Inżynierów Budowlanych. By je uzyskać należy:

  • ukończyć studia wyższe na kierunku technicznym związanym z budownictwem,
  • wykazać się odpowiednim stażem praktyki zawodowej, potwierdzonym uczestnictwem w wielu projektach budowlanych,
  • zdać egzamin państwowy zgodny z wymogami prawa budowlanego – jest on organizowany również przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie skutkuje otrzymaniem uprawnień budowlanych bez ograniczeń i wpisaniem na listę członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa we właściwym sobie regionie Polski. Wyłącznie posiadając tego typu uprawnienia, można rozpocząć pracę jako kierownik budowy, sprawnie radząc sobie ze wszystkimi obowiązkami spoczywającymi na takim specjaliście.

Jeżeli szukają Państwo doświadczonego kierownika budowy, który niezawodnie spisze się także podczas wymagających zadań związanych z budową – zachęcamy do korzystania z bazy danych ekspertów na Uprawnieni.eu. W naszym serwisie czekają na Państwa namiary na kierowników budowy z pełnią wymaganych ustawowo uprawnień. Każdy z nich podejmie pracę na budowie, gwarantując zgodność swojego działania z obowiązującym w Polsce prawem.

Uprawnieni.eu to serwis, który pozwala szybko dotrzeć do najlepszych fachowców budowlanych. Zapraszamy do współpracy!