Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Opis projektu:

Jednym z podstawowych problemów małych i średnich przedsiebiorstw budowlanych są wymogi stawiane podczas przetargów polegajace na posiadaniu przez przedsiebiorców odpowiednich specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami. Czas na rozstrzygniecie przetargu jest nieadekwatnie krótki w stosunku do czasu w jakim udaje sie zebrac odpowiednich specjalistów metodami tradycyjnymi, dlatego usprawnienie komunikacji w tym zakresie jest tu kluczowa kwestia majaca wpływ na działalnosc przedsiebiorstw budowlanych. Stad powstał pomysł stworzenia i rozwijania bazy specjalistów oraz usługi odpowiadajacej za szybkie wyszukanie, kojarzenie i komunikacje z odbiorca usługi E-usługa odpowiada na zidentyfikowana i niezaspokojona potrzebe rynkowa. Przedsiebiorstwa budowlane czesto poszukuja osób o odpowiednich uprawnieniach. Z drugiej strony osoby, które uzyskały uprawnienia budowlane (szczególnie osoby z krótkim stazem) maja problem w kontakcie z firmami, które takich osób potrzebuja. Obecne metody wyszukiwania specjalistów sa kosztowne i długotrwałe w zwiazku z czym nie spełniaja oczekiwan klientów.

Proponowana e-usługa pozwoli na szybkie odnalezienie, skojarzenie i weryfikacje osób z uprawnieniami.

Podstawowa funkcjonalnosc e-usługi bedzie obejmowac kojarzenie przedsiebiorstw budowlanych z odpowiednimi specjalistami.

E-usługa łączy nastepujace kategorie specjalistów:

– rzeczoznawcy budowlani

– inzynierowie z pełnymi uprawnieniami budowlanymi

– inzynierowie z ograniczonymi uprawnieniami budowlanymi

 

 

Rok naboru: 2013

Wartość dofinansowania: 489510,00 zł

Zasięg terytorialny: ogólnopolski

Rynek docelowy: Polska, Czechy

Beneficjent: JFK Sp. z o.o., ul. Niska 3/34; 00-179 Warszawa

 

Odnośniki:

Strona Programu Innowacyjna Gospodarka

Strona Instytucji Zarządzającej

Strona PARP