Pierwsze Kroki

Rejestracja użytkownika

Pomocnik Platformy Uprawnieni | Uprawnieni

Przed pierwszym zalogowaniem się do platformy należy się w niej zarejestrować. Aby zarejestrować się do platformy należy przejść do strony głównej platformy znajdującej się pod adresem http://platforma.uprawnieni.eu/ lub kliknąć TU.

Po pojawieniu się strony logowania (patrz LOGOWANIE), należy przycisnąć przycisk Rejestruj.

Po pojawieniu się okna jak na obrazku poniżej należy wprowadzić kolejno swój login, adres e-mail oraz dwukrotnie hasło. Następnie należy zapoznać się z regulaminem dostępnym po naciśnięciu na napis Czytaj i zaakceptować go klikając na checkbox znajdujący się obok słowa Akceptuję. Następnie należy przycisnąć przycisk Rejestruj.

Po naciśnięciu przycisku Rejestruj zostanie wysłany na wskazany adres e-mail link aktywacyjny. Po naciśnięciu na link aktywacyjny, możliwe jest logowanie do platformy (patrz: LOGOWANIE).

Rejestracja

Okno rejestracji użytkownika

Logowanie

Pomocnik Platformy Uprawnieni | Uprawnieni

Aby zalogować się do platformy należy przejść do strony głównej platformy znajdującej się pod adresem http://platforma.uprawnieni.eu/ lub kliknąć TU.

Po pojawieniu się strony jak na poniższym obrazku, należy wprowadzić odpowiednio swój login i hasło, a następnie przycisnąć przycisk Zaloguj.

Logowanie

Strona logowania

Abonamenty

Dostęp do niektórych usług w ramach Platformy Uprawnieni jest płatny. Usługi płatne są dostępne po wykupieniu abonamentu umożliwiającego dostęp czasowy do usług lub po wykupieniu określoną ilość usług.

Obecnie na Platformie Uprawnieni dostępne są następujące typy abonamentów:

Abonament minimum 123,00 zł (100 zł netto) za rok – abonament dedykowany dla osób fizycznych i umożliwiający wyszukanie i wysłanie wiadomości do przedstawiciela wyszukanej firmy

Abonament standard 799,50 zł (650 zł netto) za rok –  abonament dedykowany dla firm, umożliwiający wyszukanie specjalisty i wysłanie do niego wiadomości

Abonament premium 5535,00 zł (4500 zł netto) za rok – abonament dedykowany dla firm, umożliwiający pełną funkcjonalność platformy.

Oprócz wyżej wymienionych abonamentów możliwe jest także wykupywanie Ogłoszeń. Obecnie płatność za pojedyncze ogłoszenie wynosi 61,50 zł (50 zł netto).

Wylogowanie

Aby się wylogować należy w Sekcji Użytkownika (w lewym dolnym rogu) nacisnąć krzyżyk.

Wyloguj

Ustawienia konta

Aby zmienić ustawienia konta użytkownika takie jak login, e-mail czy hasło należy w Sekcji Użytkownika (w lewym dolnym rogu) nacisnąć ikonę w postaci trybika, a następnie wybrać opcję Ustawienia konta.

SekcjaUzytkownika

Następnie należy wprowadzić zmieniane dane i zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

UstawieniaKonta-300x231

Wyszukiwanie i kontakt z firmą

Jedną z podstawowych funkcjonalności Platformy Uprawnieni jest umożliwienie kontaktu osoby posiadającej uprawnienia budowlane z firmą, która może poszukiwać takiego specjalisty. W sekcjach poniżej opisany jest sposób znajdowania firmy i wysyłania wiadomości do jej przedstawiciela.

Wyszukiwanie firmy

Jeśli chcemy skontaktować się z przedstawicielem danej firmy (będąc np. osobą poszukującą pracy) należy najpierw wyszukać firmę. Aby to zrobić, należy w menu głównym znajdującym się po lewej stronie wybrać pozycję WYSZUKIWANIE a następnie zakładkę SZUKAJ FIRMY.

SzukajFirmy

Zakładka wyszukiwania firm

Na zakładce wyszukiwania możemy określić kryteria filtrowania firm. Kryterium takie dodaje się przyciskiem Dodaj kryterium. Kryterium może być np. nazwa firmy czy jej lokalizacja. Możemy wybrać jednocześnie kilka kryteriów.

SzukajFirmyDodajKryterium

Dodawanie kryterium do wyszukiwania

Wyszukiwania dokonujemy poprzez wciśnięcie przycisku Szukaj.

Wysyłanie wiadomości do przedstawiciela firmy

W poprzednie sekcji opisane było jak wyszukać interesującą nas firmę. Gdy już to zrobimy, zaznaczając daną firmę w tabeli jak na poniższym rysunku, uaktywnia się nam przycisk Wyślij wiadomość.

WyslijWiadomoscDoFirmy

Wysyłanie wiadomości do firmy

Po naciśnięciu przycisku pokaże się nam okno, w którym możemy wpisać temat i treść wiadomości. Aby wysłać wiadomość naciskamy przycisk Wyślij wiadomość.

WysylanieWiadomosciOkno1-300x128

Wyszukiwanie i kontakt ze specjalistą

Jedną z podstawowych funkcjonalności Platformy Uprawnieni jest umożliwienie kontaktu firmom poszukujących specjalistów z uprawnieniami budowlanymi z takimi specjalistami. W sekcjach poniżej opisany jest sposób znajdowania specjalisty i wysyłania do niego wiadomości.

Subskrypcja

Subskrypcja to funkcjonalność umożliwiająca użytkownikowi platformy zapisanie się na pewne zdarzenie. Zdarzeniem może być: nowe ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, nowa firma czy zalogowanie się konkretnego użytkownika.

Dodawanie subskrypcji

Aby dodać nową subskrypcję, należy w menu głównym znajdującym się po lewej stronie wybrać pozycję SUBSKRYPCJE. Powinien się pojawić ekran jak na poniższym rysunku. W polu Rodzaj zdarzenia wybieramy odpowiednie zdarzenie, a kolejne pola utworzą się dynamicznie w zależności od typu zdarzenia np. dla zdarzenia Nowe ogłoszenie pojawi się pole Szukaj w treści ogłoszenia, gdzie wpisujemy interesującą nas frazę a poniżej wybieramy Typ ogłoszenia. Pole Szukaj w treści ogłoszenia możemy zostawić puste. Wtedy subskrypcja na ogłoszenie będzie reagowała na wszystkie ogłoszenia danego typu, bez względu na ich treść.

Subskrypcje1

Ekran dodawania subskrypcji na zdarzenie

Informacje o platformie Uprawnieni

Platforma Uprawnieni jest miejscem, gdzie mogą się spotkać firmy poszukujące specjalistów z uprawnieniami budowlanymi z samymi specjalistami.

Platforma posiada największą bazę specjalistów z uprawnieniami budowlanymi. Za jej pomocą można takich specjalistów wyszukać i skontaktować się z nimi.

Platforma umożliwia też kontakt specjalistów z przedstawicielami poszczególnych firm. Więcej o funkcjonalnościach Platformy znajdziesz poniżej.