By podjąć samodzielne działania podczas robót budowlanych – zarządzając nimi lub wykonując projekty, potrzebne są uprawnienia budowlane. Stanowią one gwarancję kompetencji specjalisty – tego, że podjęte przez niego prace zostaną wykonane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz w zgodzie z wymaganymi technikami budowlanymi. Zgodnie z prawem budowlanym, uprawnienia budowlane w Polsce są nadawane przez Polską Izbę Inżynierów Budowlanych.

Instytucja ta przeprowadza odpowiednie egzaminy oraz postępowanie kwalifikacyjne, na podstawie którego przyznawane są zgodne z ustawodawstwem uprawnienia. Ich posiadanie jest wymogiem koniecznym dla podjęcia samodzielnej funkcji przy wszelkiego rodzaju pracach budowlanych.

Uprawnienia budowlane przyznaje się w dwóch głównych obszarach. Są to:

  • wykonywanie projektów budowlanych,
  • kierowanie robotami budowlanymi.

Dla każdego z tych prac, zakres wymagań jest odmienny. Generalnie, by uzyskać uprawnienia, specjalista musi się wykazać:

  • wyższym wykształceniem budowlanym – dyplomem magisterskim na studiach związanych z budownictwem,
  • odpowiednim doświadczeniem zawodowym – w tym praktyką odbytą pod kierownictwem osoby posiadające uprawnienia budowlane,
  • zdaniem egzaminu państwowego zgodnego z kryteriami ustawowymi.

Osoba, która uzyska uprawnienia, wpisywana jest jednocześnie na listę członków PIIB oraz Okręgowej Izby Inżynierów Budowlanych w swoim województwie.

Posiadanie uprawnień budowlanych jest wymagane do podjęcia samodzielnych działań na budowie. Dlatego właśnie należy dokładnie sprawdzić kompetencje specjalisty budowlanego, zanim powierzy mu się wykonanie prac.

Jeśli szukają Państwo specjalistów, którzy dysponują zgodnymi z prawem i aktualnymi uprawnieniami budowlanymi, zachęcamy do skorzystania z naszej bazy danych. W serwisie Uprawnieni.eu, prezentujemy dane teleadresowe oraz nazwiska ekspertów w dziedzinie budownictwa, którzy dysponują właściwymi uprawnieniami. Z ich usług mogą Państwo skorzystać, nie narażając się na ryzyko.

Zapraszamy do współpracy!